به سایت رسمی شرکت پارس عسل شیراز تولید کننده ژل رویال خوش آمدید.

ژل رویال

ژل رویال 1 کیلویی

برای سفارش ژل رویال 1 کیلویی فرم زیر را تکمیل کنید :

10,000,000 تومان

ژل رویال 10 گرمی

برای سفارش ژل رویال 10 گرمی فرم زیر را تکمیل کنید :

100,000 تومان

ژل رویال 20 گرمی

برای سفارش ژل رویال 20 گرمی فرم زیر را تکمیل کنید :

200,000 تومان

ژل رویال 250 گرمی

برای سفارش ژل رویال 250 گرمی فرم زیر را تکمیل کنید :

2,500,000 تومان

ژل رویال 30 گرمی

برای سفارش ژل رویال 30 گرمی فرم زیر را تکمیل کنید :

300,000 تومان

ژل رویال 500 گرمی

برای سفارش ژل رویال 500 گرمی فرم زیر را تکمیل کنید :

5,000,000 تومان

سبد خرید